22 54 82 16 - helst mellem 08.00 og 09.00 - MY Zoneklinik, Taastrup Hovedgade 92. 1. - 2630 Taastrup myannejohansen@gmail.com

 

Mit navn er Myanne Johansen.

Jeg er født i 1956.

Jeg har stor interesse i sammenhængen  mellem krop og psyke. 

Sundhed og trivsel.

Hvad er det der spiller ind, når vi ikke rigtig trives.

Jeg lægger vægt på at behandle mennesker frem for sygdomme.

Derfor er tilbud om samtale,

råd og livsvejledning på alle planer

en selvfølgelighed i dit/jeres forløb hos mig.

Tidligere og  nuværende beskæftigelse
Mit liv og arbejdsliv har altid været meget spændende, afvekslende og levende. 

Jeg har en årelang og bred erfaring indenfor det sundhedsfaglige område på hospital, hjemmeplejen og plejehjem.

RAB – Registreret Alternativ behandler

Jeg er medlem af brancheforeningen ZCT/ Zoneconnection. Er RAB-registreret, hvilket står for Registreret Alternativ Behandler.

Dette er klientens sikkerhed for, at jeg er godkendt af zoneterapeuternes brancheforening, samt at jeg efterlever de af Sundhedsstyrelsens krav indenfor uddannelse, efteruddannelse, etik, klinisk praksis, etc.

Jeg holder mig ajour og videreuddanner mig løbende..

Grundstenen i mit arbejde – den holistiske livsforståelse
Grundstenen i min behandling ligger i den holistiske livsforståelse. Sammenhængen mellem krop og psyke spiller en afgørende rolle i min behandlingsform. Igennem de seneste 20 år har jeg suppleret min viden med uddannelser og opgaver inden for alternativ behandling.

 

 

Min store interesse for sammenhængen mellem krop og psyke, sætter sine tydelige spor i mit arbejde med mennesker. Det danner grundlag for de teknikker og metoder jeg anvender.
Jeg behandler ud fra et helhedsperspektiv, hvor jeg går bag om årsagen til de symptomer mine klienter har.

De behandlingstilbud jeg har, skal ikke ses som en erstatning for lægelig behandling af sygdomme. Se det som et supplement!
Er der symptomer på sygdom, anbefaler jeg altid at man rådfører sig med egen læge.

Jeg har valgt at tilbyde andre behandlingsformer, som jeg har god erfaring med, som kombination til zoneterapien. 

Se under de øvrige faner, hvilke andre tilbud der kan tilvælges.  

 

Myanne